מחשבון לקביעת גודל מערכת אוורור וסינון אב"כ למרחב מוגן

pic_calc

לקבלת מידע אודות תאימות מערכת, ענו על 5 שאלות קצרות

  בחר את יעוד המבנה המתוכנן
   ממ"מ- מרחבים מוגנים מוסדיים כגון: מוסדות חינוך, מפעלים, מסחרי, משרדים ומקלטים ציבוריים
   יחידות דיור קטנות - דירות חדר, יחידות דיור לעצמאיים בבתי אבות, יחידות דיור בבתי מלון
   מוסדות לחינוך מיוחד - * ניתן לשינוי בכפוף להוראות פקע"ר
   מרפאה בקהילה - כהגדרתה בתקנות בריאות העם
   ממ"ד - מרחב מוגן דירתי
   מוסדות רפואיים - בתי חולים, בתי אבות סיעודיים, למעט מרפאה בקהילה
   ממ"ק - עבור דירות בשטח של עד / מעל 60 מ"ר לדירה (לפי כמות דירות)
 
האם קיים גיבוי גנרטור?
  אין
  יש