אביזרים משלימים למערכת מגן 360 דירתית

אביזרים משלימים למערכת מגן 360 דירתית

אביזרים משלימים למערכת
מגן 360 דירתית

אביזר

מק"ט

תיאור

מתאם  "4 - T

10993

מתאם המאפשר חיבור שתי מערכות
לפתח כניסה אחד.
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

מתאם מסיט
אוגן (פלאנג') "4

10994

מתאם המיועד למקרים בהם האוגן (פלאנג')
ממוקם קרוב מידי לקיר ניצב / תקרה / חלון.
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

אוגן מתאם "8 ל-"4

10995

מתאם המיועד לאפשר התקנה
גם על אוגן בקוטר "8
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

מתאם  "4 - T

מק''ט 10993

מתאם המאפשר חיבור שתי מערכות
לפתח כניסה אחד.
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

מתאם מסיט
אוגן (פלאנג') "4

מק''ט 10994

מתאם המיועד למקרים בהם האוגן (פלאנג')
ממוקם קרוב מידי לקיר ניצב / תקרה / חלון.
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

אוגן מתאם "8 ל-"4

מק''ט 10995

מתאם המיועד לאפשר התקנה
גם על אוגן בקוטר "8
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

רוצה להתייעץ?
הצעת מחיר?
להזמין בדיקה תקופתית?

נשמח לעזור
072-2515001

דילוג לתוכן