חיפוש
אביזרים משלימים למערכות ארקוטק מוסדיות ומכלול

אביזרים משלימים למערכות ארקוטק מוסדיות ומכלול

אביזר

מק"ט

תיאור

מתאם מסיט אוגן "8 

3425

מתאם למקרים בהם האוגן (פלאנג')
ממוקם קרוב מידי לקיר ניצב / תקרה / חלון.
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

מתאם  "4 ל-"8
למערכת מוסדית

10996

מתאם המיועד לאפשר התקנה
גם על אוגן (פלאנג') בקוטר "4
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

מתאם סעפת "8-T

8511

מתאם המאפשר חיבור
שתי מערכות לפתח כניסה אחד.
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

מתאם מסיט אוגן "8 

מק''ט 3425

מתאם למקרים בהם האוגן (פלאנג')
ממוקם קרוב מידי לקיר ניצב / תקרה / חלון.
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

מתאם  "4 ל-"8
למערכת מוסדית

מק''ט 10996

מתאם המיועד לאפשר התקנה
גם על אוגן (פלאנג') בקוטר "4
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

מתאם סעפת "8-T

מק''ט 8511

מתאם המאפשר חיבור
שתי מערכות לפתח כניסה אחד.
מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

רוצה להתייעץ?
הצעת מחיר?
להזמין בדיקה תקופתית?

נשמח לעזור
072-2515001

דילוג לתוכן