התקנה אנכית על האוגן

3
פבר

התקנה אנכית על האוגן

התקנה אנכית על האוגן

מגן 360 מותקנת אנכית על האוגן, מהאוגן כלפי מעלה. ניתן להתקין גם הפוך, מהאוגן כלפי מטה.