התקנה אנכית בתוך ארון

3
פבר

התקנה אנכית בתוך ארון

התקנה אנכית בתוך ארון

מגן 360 מותקנת אנכית בארון. ניתן למקם את האוגן בתוך / מחוץ לארון, במרחק של עד 2 מ' מהמערכת.