התקנה אופקית על האוגן מעל החלון

3
פבר

התקנה אופקית על האוגן מעל החלון

התקנה אופקית על האוגן מעל החלון

מגן 360 מותקנת אופקית על האוגן מעל החלון, כשהאוגן משמאל והמערכת ממורכזת ביחס לחלון. ניתן להתקין גם הפוך, כשהאוגן בצד ימין.