התקנה אופקית מעל חלון כשהאוגן מרוחק

3
נובמבר

התקנה אופקית מעל חלון כשהאוגן מרוחק

התקנה אופקית מעל חלון כשהאוגן מרוחק

מגן 360 מותקנת אופקית מעל החלון כשהאוגן במרחק של עד 2 מ' מהמערכת
 

Please wait...