דוגמאות להתקנה ליד האוגן

3
פבר

דוגמאות להתקנה ליד האוגן

דוגמאות להתקנה ליד האוגן

אפשרויות להתקנת מגן 360 אנכית או אופקית כשהאוגן במרחק של עד 2 מטר מהמערכת