בהתאם לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי, ובאישור פיקוד העורף

בהתאם לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי, ובאישור פיקוד העורף