זכויות יוצרים

"כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות תוכן כתוב, מידע, תיאורים, תמונות, עיצוב, קבצים הגרפיים, וכל חומר אחר המופיע באתר, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לחברת ארקוטק גלובל 360 בע"מ בלבד.

אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, להעביר לצד ג' או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר – אלא אם ניתנה לכך רשות כתובה וחתומה מראש ע"י חברת ארקוטק גלובל 360 בע"מ בלבד."

ארקוטק! כי בחיים לא מתפשרים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.