גלריה 3

אפשרויות להתקנת מגן 360 אנכית או אופקית ישירות על האוגן

דוגמאות להתקנה על האוגן

אפשרויות להתקנת מגן 360 אנכית או אופקית ישירות על האוגן
מגן 360 מותקנת אופקית מעל החלון כשהאוגן במרחק של עד 2 מ' מהמערכת

התקנה אופקית מעל חלון כשהאוגן מרוחק

מגן 360 מותקנת אופקית מעל החלון כשהאוגן במרחק של עד 2 מ' מהמערכת
מגן 360 מותקנת אופקית על האוגן, כשהאוגן מימין. ניתן להתקין גם הפוך כשהאוגן מצג שמאל.

התקנה אופקית על אוגן בצד ימין

מגן 360 מותקנת אופקית על האוגן, כשהאוגן מימין. ניתן להתקין גם הפוך כשהאוגן מצג שמאל.
מגן 360 מותקנת אנכית על האוגן, מהאוגן כלפי מעלה. ניתן גם להתקין הפוך, מהאוגן כלפי מטה.

התקנה אנכית על האוגן

מגן 360 מותקנת אנכית על האוגן, מהאוגן כלפי מעלה. ניתן גם להתקין הפוך, מהאוגן כלפי מטה.