גלריה-ללא הגדלה

מגוון האופציות להתקנת מגן 360
התקנה אנכית על האוגן
מגוון האופציות להתקנת מגן 360
מגן 360 מותקנת אופקית על האוגן, כשהאוגן מימין. ניתן להתקין גם הפוך כשהאוגן מצג שמאל.
התקנה אופקית על אוגן בצד ימין

מגן 360 מותקנת אופקית על האוגן, כשהאוגן מימין. ניתן להתקין גם הפוך, כשהאוגן בצד שמאל.

מגן 360 מותקנת אנכית על האוגן, מהאוגן כלפי מעלה. ניתן גם להתקין הפוך, מהאוגן כלפי מטה.
התקנה אנכית על האוגן

מגן 360 מותקנת אנכית על האוגן, מהאוגן כלפי מעלה. ניתן להתקין גם הפוך, מהאוגן כלפי מטה.

אפשרויות להתקנת מגן 360 אנכית או אופקית ישירות על האוגן
דוגמאות להתקנה על האוגן

אפשרויות להתקנת מגן 360 אנכית או אופקית ישירות על האוגן

RAL 9001
RAL 9001

ייתכנו הבדלים בין צבע המארז המופיע באתר ובין צבע המארז בפועל

RAL 3003
RAL 3003

ייתכנו הבדלים בין צבע המארז המופיע באתר ובין צבע המארז בפועל

שרטוט התקנה אנכית בתוך ארון 400x225
התקנה אנכית בתוך ארון
שרטוט התקנה אופקית על האוגן 400x225
התקנה אופקית על האוגן
מגן 360 מותקנת אופקית מעל החלון כשהאוגן במרחק של עד 2 מ' מהמערכת
התקנה אופקית מעל חלון כשהאוגן מרוחק

מגן 360 מותקנת אופקית מעל החלון כשהאוגן במרחק של עד 2 מ' מהמערכת

דוגמאות להתקנה ליד האוגן
דוגמאות להתקנה ליד האוגן

אפשרויות להתקנת מגן 360 אנכית או אופקית כשהאוגן במרחק של עד 2 מטר מהמערכת

RAL 5025
RAL 5025

ייתכנו הבדלים בין צבע המארז המופיע באתר ובין צבע המארז בפועל

RAL 4006
RAL 9002

ייתכנו הבדלים בין צבע המארז המופיע באתר ובין צבע המארז בפועל

שרטוט להמחשה התקנה אופקית על האוגן 400x225
התקנה אנכית מעל העוגן
שרטוט התקנה אופקית מעל חלון אוגן מרוחק 400x225
התקנה אופקית מעל חלון, אוגן מרוחק
התקנה אופקית על האוגן מעל החלון

מגן 360 מותקנת אופקית על האוגן מעל החלון, כשהאוגן משמאל והמערכת ממורכזת ביחס לחלון. ניתן להתקין גם הפוך.

התקנה אנכית בתוך ארון
התקנה אנכית בתוך ארון

מגן 360 מותקנת אנכית בארון. ניתן למקם את האוגן בתוך / מחוץ לארון, במרחק של עד 2 מ' מהמערכת.

מערכת מגן 360 עם מידות
מערכת מגן 360 עם מידות

ייתכנו הבדלים בין צבע המארז המופיע באתר ובין צבע המארז בפועל

RAL 1034
RAL 1034

ייתכנו הבדלים בין צבע המארז המופיע באתר ובין צבע המארז בפועל

דוגמאות להתקנה ליד האוגן
RAL 4006

ייתכנו הבדלים בין צבע המארז המופיע באתר ובין צבע המארז בפועל