[rev_slider homepage]

 מגן 360 – מערכת לסינון אב"כ במרחבים מוגנים הקטנה ביותר בעולם

מידע נוסף

בהתאם לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי, ובאישור פיקוד העורף

מכון התקנים הישראלי
ISO 9001
פיקוד העורף
  • תקן CE - Certification Expoert האיחוד האירופאי מעיד כי המוצר עומד בכל ההוראות| ההנחיות| התקנים ודרישות החקיקה והרגולציה הבטיחותיות| הבריאותיות והסביבתיות של האיחוד וניתן לשווקו בכל המדינות החברות באיחוד.
  • תקן של הארגון הבינלאומי היוקרתי TUV Rheinland לאיכות| הסמכה ופיתוח סטנדרטים המגדיר ומאשר את איכות המוצר ובטיחותו לשימוש
  • תקן של האיגוד האמריקאי לבטיחות (UL(Underwriters Laboratories Inc המגדיר ומאשר הכי מוצר עומד בתקני בטיחות מוצר כולל אלה של OSHA הסוכנות הפדראלית לביצוע בדיקת בטיחות.
  • תקן איגוד התקינה השוויצרי SNV - The Swiss Association for Standardization המהווה חבר מייסד בארגונים ISO ו- CEN| אחראי על שיתופי הפעולה הבינלאומיים של שוויץ בתחום התקינה ומקשר בין מומחי תקינה לצרכני תקינה.
  • תקן בטיחות סיני (CCC (The China Compulsory Certificate mark המהווה תנאי ליצוא ושיווק מוצרים בסין.
  • תקן של הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה IECEE המגדיר ומאשר את תקני הבטיחות המוגדרים למוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
  • תקן של איגוד התקנים הקנדי CSA - Canadian Standards Association המגדיר ומאשר כי המוצר נבדק עצמאית ועומד בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים בתחום הבטיחות.
  • תקן של האיגוד האירופאי VDE לחשמל| אלקטרוניקה וטכנולוגיות המגדיר ומאשר את דרישות הבטיחות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
  • מערכת איכות בינלאומית מובילה של הסכמי הכרות הדדיים בנושאי בטיחות של רכיבי חשמל אלקטרוניקה ציוד ומוצרים.
  • תקן של ועדת התקשורת הפדרלית האמריקאית FCC - Federal Communications Commission המגדיר ומאשר כי המוצר עומד בתקני השידור המותרים והמקובלים בעולם המערבי ואינו מייצר הפרעות תקשורת לסביבה.